METIP

METIP is het Maritime Emerging & Enabling Technologies Innovation Park. Een innovatiecentrum, community, fieldlab, techhub en broedplaats op de voormalige marinewerf Willemsoord in Den Helder, waar de nieuwste en opkomende technologieën innovatief worden ingezet voor maritieme, mariene en offshore (energie) toepassingen.

Share this page